Bảng giá gói hosting linux

Kỳ Nhân cung cấp các gói hosting Linux theo các chi phí khác nhau, phù hợp với nhu cầu kinh doanh Online của từng đơn vị, cá nhân, tổ chức và mục đích sử dụng nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất
 • 13:31 05/10/2016
 • Kỳ Nhân
 • 0 Bình luận
 • 529

Thông tin chi tiết bảng giá hosting Linux tại Kỳ Nhân

Start
 • Dung lượng 300 MB
 • Băng thông 10GB
 • Địa chỉ Email 5
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • My SQL 1
 • Addon Domain 0
15,000 đ
Tháng

Giảm 10% đăng ký >=2 năm

Giảm 15% đăng ký >=3 năm

Giảm 20% đăng ký >=4 năm

Giảm 25% đăng ký >=5 năm

Sinh viên
 • Dung lượng 500 MB
 • Băng thông 15GB
 • Địa chỉ Email 10
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • My SQL 1
 • Addon Domain 0
37,000 đ
Tháng

Giảm 10% đăng ký >=2 năm

Giảm 15% đăng ký >=3 năm

Giảm 20% đăng ký >=4 năm

Giảm 25% đăng ký >=5 năm

Cá nhân
 • Dung lượng 750 MB
 • Băng thông 30GB
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • My SQL 1
 • Addon Domain 0
53,000 đ
Tháng

Giảm 10% đăng ký >=2 năm

Giảm 15% đăng ký >=3 năm

Giảm 20% đăng ký >=4 năm

Giảm 25% đăng ký >=5 năm

Cá nhân ++
 • Dung lượng 1.2GB
 • Băng thông Unlimited
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • My SQL 3
 • Addon Domain 0
73,000 đ
Tháng

Giảm 10% đăng ký >=2 năm

Giảm 15% đăng ký >=3 năm

Giảm 20% đăng ký >=4 năm

Giảm 25% đăng ký >=5 năm

BÁN CHUYÊN
 • Dung lượng 2GB
 • Băng thông Unlimited
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • My SQL 5
 • Addon Domain 0
116,000 đ
Tháng

Giảm 10% đăng ký >=2 năm

Giảm 15% đăng ký >=3 năm

Giảm 20% đăng ký >=4 năm

Giảm 25% đăng ký >=5 năm

CHUYÊN NGHIỆP
 • Dung lượng 3GB
 • Băng thông Unlimited
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • My SQL 7
 • Addon Domain 0
159,000 đ
Tháng

Giảm 10% đăng ký >=2 năm

Giảm 15% đăng ký >=3 năm

Giảm 20% đăng ký >=4 năm

Giảm 25% đăng ký >=5 năm

DOANH NGHIỆP
 • Dung lượng 5GB
 • Băng thông Unlimited
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • My SQL 9
 • Addon Domain 0
318,000 đ
Tháng

Giảm 10% đăng ký >=2 năm

Giảm 15% đăng ký >=3 năm

Giảm 20% đăng ký >=4 năm

Giảm 25% đăng ký >=5 năm

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 • Dung lượng 7GB
 • Băng thông Unlimited
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • My SQL 15
 • Addon Domain 0
452,000 đ
Tháng

Giảm 10% đăng ký >=2 năm

Giảm 15% đăng ký >=3 năm

Giảm 20% đăng ký >=4 năm

Giảm 25% đăng ký >=5 năm

Kỳ Nhân hân hạnh phục vụ quý khách hàng