Cơ bản về phpmyadmin

Việc thao tác trong phpmyadmin khi lập trình php là không thể thiếu, các thao tác cơ bản như thêm bảng, thêm database, import database, export databse, chỉnh ngôn ngữ phpmyadmin các bạn phải nắm rõ, để giúp cho việc thao tác với cơ sở dữ liệu dễ dàng hơn
 • 15:07 21/11/2016
 • Kỳ Nhân
 • 0 Bình luận
 • 829

- Sau khi cài wampserver và tiến hành chạy được một số dự án cơ bản về php, giờ các bạn tìm hiểu về phpmyadmin là một phần cần thiết của server ảo.

- phpmyadmin giúp chúng ta khởi tạo được cơ sở dữ liệu để tạo nên tương tác giữa php và dữ liệu giúp trang web tùy biến nội dung thường xuyên theo dữ liệu nhập vào.

- Chưa nói về thao tác trong php, phần này chỉ khái niệm một số thao tác cần thiết cho phpmyadmin khi các bạn tiến hành lập trình sau này

- Khi khởi động wampserver xong. Để vào giao diện phpmyadmin các bạn vào đường dẫn localhost/phpmyadmin. Vào xong có giao diện như hình bên dưới. Cột bên trái là các databse đã tạo, phần bên phải là các chức năng.

- Nếu hiện thông báo đăng nhập các bạn nhập vào user là root và mật khẩu để trống rồi tiếp tục thôi

- Thường một số máy khi vào có giao diện tiếng Pháp các bạn nên đổi về tiếng Anh (English) cho dễ sử dụng

Cơ bản về phpmyadmin

- Sau khi đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh kế tiếp là các thao tác cơ bản

+ Tạo database trong phpmyadmin

- Các bạn click vào tab databases -> điền tên dababase, chọn kiểu mã utf8_unicode_ci -> create thôi

Cơ bản về phpmyadmin

- Sau khi tạo thành công, các bạn quan sát cột bên trái, tìm đúng tên database mình vừa tạo là database_new rồi nhấp vào, khi đó do database mới tạo, chưa có table nào hết nên sẽ hiện ra giống hình bên dưới.

Cơ bản về phpmyadmin

+ Tạo table trong phpmyadmin

- Các bạn điền tên table rồi số cột vào 2 ô của hình trên rồi bấm Go thôi, ví dụ mình điền tên là groups và số cột là 4 rồi Go phát sẽ hiện ra như hình bên dưới.

Cơ bản về phpmyadmin

- Ở mục này các bạn lưu ý vài trường cần thiết:

 • Name: Thể hiện tên của các field trong bảng ví dụ như id, title, ten, ngay_thang... Trường này các bạn tốt nhất viết thường liền nhau, hoặc có dấu gạch dười ngăn các là được, đừng viết lung tung khó nhớ vì sau này php select khó.
 • Type: Thể hiện kiểu dữ liệu như INT là kiểu số, VARCHAR, TEXT là kiểu text (kiểu bài viết), DATE là kiểu ngày tháng năm. Tuy nhiên kiểu này giờ ít sài vì ngày tháng năm quy về kiểu INT 11 ký tự cho dễ.
 • Length/Values: Quy định chiều dài ký tự trong sql, Thường bỏ trống cho dễ. còn chọn kiểu INT mặc định lưu sẽ ra 11 nên phần này biết thôi
 • Collation: Phần này chọn bảng mã ngôn ngữ trong sql, tốt nhất là chọn utf8_unicode_ci. Nếu tạo database chọn utf8 rồi thì phần này để trống cũng được, còn chưa thì chọn đúng bảng mã utf8
 • Index: Phần này mở ra các các trường để chọn như PRIMARY, UNIQUE... Tuy nhiên ứng dụng nhiều là PRIMARY. khi chọn phần này dành cho các trường các bạn xác định là độc lập, chỉ một và không cho trùng khớp như id, để sau này lập trình dựa theo id. Thường một bảng khi tạo nên chọn 1 trường là PRIMARY ( mình thường chọn trường tên id và set PRIMARY và check chọn A_I )
 • A_I: Khi check chọn phần này nghĩa là trường này tự động insert theo thứ tự 1 2 3 ... n menu này thường kết hợp với thuộc tính PRIMARY

- Để dễ hiểu mình tạo một số trường giống bên dưới. Khi tạo các bạn nên chọn type 2 kiểu INT và TEXT.

- Ví dụ dưới mình tạo 4 trường lần lượt là id, title,body,create_at và mình xác định:

 • id là riêng tư (khóa chính) nên sẽ chọn INT và thuộc tính PRIMARY với A_I
 • title là tiêu đề nên sẽ chọn dạng TEXT
 • body là nội dung nên cũng chọn dạng TEXT
 • create_at là lấy ngày tháng năm lúc tạo bài viết nên mình chọn kiểu INT

Cơ bản về phpmyadmin

- Sau khi ok hết bấm Save thôi.

- Vậy là đã tạo được table mới cho database, các bạn quan sát cột bên trái, database_new của mình có dấu + khi đó các bạn click vào mở rộng sẽ thấy bảng groups của mình vừa tạo.

+ Giờ tiến hành thêm dữ liệu mới vào bảng.

- Click vào bảng groups vừa tạo, quan sát bên phải các bạn click tiếp vào tab Insert rồi điền vào các trường cần thiết sau đó bấm Go là xong

Cơ bản về phpmyadmin

- Giống hình trên mình điền vào các trường cần thiết còn trường create_at mình điền vào một dãy số bất kỳ. Vì ngày tháng năm mình set kiểu INT nên muốn chính xác phải dùng hàm php time(). còn phần này test nên nhập bừa là được, nhập đại 214748 còn như hình save báo lỗi nhá ^^

- Sau khi save xong bấm vào table groups thấy khác liền

Cơ bản về phpmyadmin

- Tab Browse thể hiện các dòng trong bảng đó. Các bạn có thể xóa, sửa các dòng trong bảng tại đây

- Tab Structure thể hiện cấu trúc, các trường trong bảng và có thể sửa xóa trong đây

- Tab Exprot và Import sài chung cho bảng và database. Nếu các bạn muốn Exprot hoặc Import bảng thì click vào bảng, muốn Exprot hoặc Import nguyên database thì click vào tên batabase mình cần.

+ Export trong phpmyadmin

- Khi Export sẽ ra file sql hoặc các định dạng theo yêu cầu mình chọn, tuy nhiên sài sql cho lành vì hay sài. Giao diện export giửa database và table giống nhau, chỉ khác dòng thông báo thôi. Ví dụ export database_new sẽ có thông báo là Exporting tables from "database_new" database còn export table groups có thông báo là Exporting rows from "groups" table các bạn chú ý là được. Hình bên dưới là mình export table, bấm Go phát là xong

Cơ bản về phpmyadmin

+ Import trong phpmyadmin

- Khi đã Export xong sẽ có file sql việc import chỉ cần chọn file sql rồi lại Go tiếp thôi. Để test import mình xóa luôn bảng groups rồi chọn database_new rồi chọn Import vào. Do lúc trước đã Export bảng groups giờ Import vào thì bảng groups sẽ tồn tại lại mà không bị gì.

- Thao tác Export và Import dùng nhiều để backup dữ liệu và phục hồi dữ liệu trong lập trình

Cơ bản về phpmyadmin

- Vậy các thao tác cơ bản như thêm database, thêm bảng, Export database, Import database.. Các bạn đã tìm hiểu qua, còn các chức năng khác các bạn tìm hiểu thêm, vì rất nhiều nên mình chỉ giới thiệu một số phần cơ bản nhằm xây dựng nền tảng cho việc tìm hiểu thêm