Giới thiệu CodeIgniter 3 và tạo dự án đầu tiên

CodeIgniter là một framework PHP mạnh mẽ và nhỏ gọn, được xây dựng dành cho những người cần một framework đơn giản và tiện lợi để tạo ra các ứng dụng web đầy đủ tính năng.
  • 11:34 28/09/2016
  • Kỳ Nhân
  • 0 Bình luận
  • 1186

Như lời giới thiệu trích nguyên văn và dịch sang tiếng Việt trên trang chủ CodeIgniter . CodeIgniter 3 hoàn toàn đơn giản và nhỏ gọn khoảng 2.5 mb, nhưng vẫn đầy đủ các tính năng cần thiết như: upload file, images, captcha, cache, security, cắt thumb, watermark, send email, mvc … và còn nhiều tính năng nữa mình chỉ liệt kê 1 số phần cần thiết.

Cách viết code hoàn toàn đơn giản, dễ dàng cho các bạn mới biết chút ít về lập trình hướng đối tượng học hỏi và trau dồi kiến thức

Theo kinh nghiệm mình, các bạn chưa học qua framework nào thì nên bỏ chút thời gian nghiên cứu CodeIgniter vì nó đơn giản, dễ học, khi các bạn thành thạo rồi thì các framework khác cách viết code cũng tương tự chỉ khác 1 chút thôi.

Ví dụ: 1 số framework khác muốn load thư viện bằng cách định nghĩa namespace và dùng use để load hàm như muốn load models trong Yii2 là use app\models\Uploadmuti còn bên Ci chỉ cần $this->load->model('mcode') Vậy 2 phương thức trên có gì khác?

Ah. Nó hoàn toàn giống nhau thôi, cùng mục đích load hàm bên models. Nhưng giữa người chưa tiếp xúc framework lần nào và đã sử dụng qua 1 framework thì khác. CodeIgniter 3 viết theo dạng hướng đối tượng cơ bản, bạn muốn load hàm nào? chỉ cần trỏ -> và trỏ -> thôi, giúp các bạn khi làm nhiều sẽ hiểu biết, và nắm chắc kiến thức về lập trình hướng đối tượng, php version thấp cũng chạy được. Còn sử dụng namespace use cần php version 5.4 >>, tuy bậy giờ một số server đã sử dụng php version cao, nhưng có 1 số vẫn còn sử dụng bản thấp, bù lại tốc độ load hàm nhanh hơn tý, vì sersion cao hơn mà!

Thôi lý thuyết nhiều không có ý nghĩa, các bạn có thể tìm hiểu thêm vậy. Giờ thực hành mới biết nhiều được.

Đầu tiên bạn tải framework CodeIgniter 3 tại trang chủ ( nên tải bản 3 nha các bạn, vì thời điểm mình viết đã có phiên bản 4 sử dụng namespace và use).

Down về giải nén mấy thứ linh tinh delete hết cho ít dễ nhìn, giữ lại file index.php, folder application, folder system thôi. Sửa tên folder gốc thành ci cho ngắn gọn khi chạy trên localhost. Cây thư mục bên dưới.

ci -

  • Application
  • System
  • index.php


Vào localhost/ci bạn thấy dòng Welcome to CodeIgniter! Là ok.

Giờ vào link localhost/ci/sdfsdfsd báo lỗi not found on this server. Lỗi này do chưa có file .htaccess nên CI không nhận và báo lỗi 404 được

Giờ tạo file .htaccess trong thư muc ci nằm ngang hàng với file index.php với nội dung

RewriteEngine On
Options -Indexes
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php?/$1 [L,QSA]

Refesh lại trang, khi đó link localhost/ci/sdfsdfsd báo lỗi trang 404 Page Not Found là Ok.