Hàm cắt bớt chuỗi trong php

 • 09:25 12/01/2017
 • 0 Bình luận
 • 1270
Khi lập trình thường gặp các tiêu đề, mô tả dài quá cần phải cắt bớt, tuy nhiên dùng hàm substr() của php đôi khi bị lỗi ký tự. Nay mình chia sẻ một function cắt chuỗi hạn chế được điều đó.

Hàm str_replace trong php

 • 19:24 09/01/2017
 • 0 Bình luận
 • 1057
hôm này mình hướng dẫn các bạn cách thay thế text trong php bằng hàm str_replace(). Hàm này dùng thay thế một chuỗi trong đoạn text hoặc văn bản được chỉ định, dùng khá nhiều trong lập trình

Hàm xác định kích thước file bằng php

 • 09:26 28/12/2016
 • 0 Bình luận
 • 753
Khi tiến hành upload file hoặc hình ảnh, các bạn lưu lại trường file size dạng int, để hiển thị kich thước file dạng b, kb, mb.. các bạn dùng hàm sau

Hàm xác định khoảng thời gian bằng php

 • 15:11 14/12/2016
 • 0 Bình luận
 • 699
Khi các bạn đăng bài hoặc sản phẩm, bình luận.. sẽ có phần ngày tháng năm lúc đăng, việc ghi rõ ra tạo cảm giác không thân thiện và chuyên nghiệp. Khi đó ta viết hàm xác định khoảng thời gian để tùy biến thành cách 1 phút, 30 phút chẳng hạn.

Đường dẫn tương đối và tuyệt đối trong lập trình

 • 09:13 03/12/2016
 • 0 Bình luận
 • 1963
Khi lập trình việc thiết lập đường dẫn đến các file, các thư mục là không thể thiếu, có hai cách thiết lập bằng đường dẫn tuyệt đối và đường dẫn tương đối, tùy từng trường hợp mà sử dụng cho hợp lý.

Làm việc với form

 • 11:04 25/11/2016
 • 0 Bình luận
 • 681
Khi lập trình php thì làm việc với form, xử lý các dữ liệu từ form như $_POST, $_GET, $_FILES, cách truyền vào các biến và lấy chúng từ các phương thức post hay get là công việc thướng xuyên

Kết nối database trong php

 • 14:40 22/11/2016
 • 0 Bình luận
 • 4124
Sau khi tìm hiểu cơ bản của phpmyadmin và mysql. Phần này mình hướng dẫn các bạn cách kết nối cơ sở dữ liệu trong php và các câu lệnh sql đơn giản như select, insert, update, delete dữ liệu của php

Cơ bản về phpmyadmin

 • 15:07 21/11/2016
 • 0 Bình luận
 • 828
Việc thao tác trong phpmyadmin khi lập trình php là không thể thiếu, các thao tác cơ bản như thêm bảng, thêm database, import database, export databse, chỉnh ngôn ngữ phpmyadmin các bạn phải nắm rõ, để giúp cho việc thao tác với cơ sở dữ liệu dễ dàng hơn

Hàm foreach trong php

 • 11:48 11/11/2016
 • 0 Bình luận
 • 786
Sau khi tìm hiểu vòng lặp for, bây giờ mình giới thiệu tiếp vòng lặp foreach, hàm foreach này dùng để fetch ra các giá trị trong mảng, hàm này sử dụng đơn giản nên ứng dụng rất nhiều trong các dự án php

Hàm for trong php

 • 14:56 09/11/2016
 • 0 Bình luận
 • 489
Hàm for trong php là một trong các hàm lặp lại theo điều kiện, phần này ta tìm hiểu về cú pháp hàm for, cách sử dụng hàm for, và khái niệm vòng lặp trong php