Thường các bạn sử dụng các app chat từ bên dịch vụ nhu subiz, zopim sẽ có những bất tiện,...
Khi lập trình website việc bị tấn công bằng sql injection là hoàn toàn có thể xảy ra nếu các...
Khi lập trình website, việc làm một số biểu tượng ảnh động đơn giản như khuyến mãi, hot,...
Khi xây dựng cms việc tạo đường dẫn url trên website là việc hoàn toàn cần thiết, có nhiều...
Khi tiến hành lập trình các chức năng website, không thể tránh khỏi phát sinh các thông báo cho...
Khi lập trình việc tạo form, xử lý dữ liệu nhập vào của từng trường, từng mục của...
Hàm này mình hướng dẫn các bạn viết code html, css và jquery để tạo banner chạy dọc 2 bên cho...
Trong quá trình cắt html, lập trình php không thể tránh khỏi các lỗi css, jquery, php phát sinh,...
Khi bạn đã có 1 bộ source chuẩn seo, việc còn lại là làm sao tối ưu hóa nội dung chuẩn seo cho...
Việc cắt thumb hình ảnh để tối ưu tốc độ tải cho website là không thể thiếu, để xây...
File routes.php trong CodeIgniter dùng để điều hướng controllers dựa theo link bạn viết, tuy nhiên...
Chức năng đăng nhập, đăng xuất hay còn gọi login, logout trong codeigniter 3x là phần không thể...
Sau khi thêm thành viên, thêm user, sửa thành viên, sửa user thì việc xóa thành viên, xóa user cũng...
Sau khi thêm thành viên, kế tiếp là viết function sửa thành viên, sửa user trong codeigniter 3x, phần...
Sau khi hiển thị ra list thành viên, bài này mình hướng dẫn các bạn thêm thành viên, thêm user...
Bài trước các bạn đã tạo được nhóm, phần này mình hướng dẫn tạo controller quản lý thành...
Hướng dẫn tạo models, cách ứng dụng models khi lập trình, cách viết các hàm, các function trong...
Hướng dẫn tạo captcha và kiểm tra người dụng nhập chính xác captcha trong CodeIgniter 3x
Khi lập trình thường gặp các tiêu đề, mô tả dài quá cần phải cắt bớt, tuy nhiên dùng hàm...
hôm này mình hướng dẫn các bạn cách thay thế text trong php bằng hàm str_replace(). Hàm này dùng...
Khi tiến hành upload file hoặc hình ảnh, các bạn lưu lại trường file size dạng int, để hiển...
Khi các bạn đăng bài hoặc sản phẩm, bình luận.. sẽ có phần ngày tháng năm lúc đăng, việc...
Khi lập trình việc thiết lập đường dẫn đến các file, các thư mục là không thể thiếu, có...
Khi lập trình php thì làm việc với form, xử lý các dữ liệu từ form như $_POST, $_GET, $_FILES,...
Sau khi tìm hiểu cơ bản của phpmyadmin và mysql. Phần này mình hướng dẫn các bạn cách kết nối...
Việc thao tác trong phpmyadmin khi lập trình php là không thể thiếu, các thao tác cơ bản như thêm...
Sau khi tìm hiểu vòng lặp for, bây giờ mình giới thiệu tiếp vòng lặp foreach, hàm foreach này...